แบบฟอร์ม สรุปการลงนามความร่วมมือที่ยังดำเนินการอยู่ (Active)​ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Posted Posted in Collaboration, กิจกรรมกองวิเทศสัมพันธ์, เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม สรุปการลงนามความร่วมมือที่ยังดำเนินการอยู่ (Active)​ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แบบฟอร์มสรุปผลการลงนามทำความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in Collaboration

กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรอกรายละเอียดแผนการลงนามความร่วมมือที่คณะได้มีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน […]

ราชมงคลพระนคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ม.ต่างประเทศ

Posted Posted in Collaboration, ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ Chengdu Textile College, […]