แบบฟอร์ม สรุปการลงนามความร่วมมือที่ยังดำเนินการอยู่ (Active)​ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Posted Posted in Collaboration, กิจกรรมกองวิเทศสัมพันธ์, เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม สรุปการลงนามความร่วมมือที่ยังดำเนินการอยู่ (Active)​ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

BIMTECH ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มทร.พระนคร เพื่อร่วมมือด้านการศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สถาบันเบอร์ล่าแห่งเทคโนโลยีการจัดการ หรือ BIMTECH อินเดีย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

แบบฟอร์มสรุปผลการลงนามทำความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in Collaboration

กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรอกรายละเอียดแผนการลงนามความร่วมมือที่คณะได้มีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน […]