ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme 2019

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement […]

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศสไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุ […]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Annual International Training Course: ATIC 2019

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กรมความร่วมมือต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562 (Annual International Training […]

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2562

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ […]

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี […]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและฝึกอบรมของ SEAMEO RELC

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 2561 […]