โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศสมาชิก LMI (LMI Young Scientist […]

กองทุน ASEAN-China Cooperation Fund มอบเงินสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเชิญชวนหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อเสนิโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) […]