พิธีมอบรางวัล RMUTP English Camp Short video clip competitions

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน RMUTP English Camp Short […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครประเภทรับตรง […]

หลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ รุ่นที่ 3 ณ คานาอาน สาธารณรัฐเกาหลี

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

มทร. พระนคร ส่งผู้บริหารบุกคานาอาน ประเทศเกาหลีใต้ เน้นเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ […]