แบบฟอร์มสรุปผลการลงนามทำความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in Collaboration

กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรอกรายละเอียดแผนการลงนามความร่วมมือที่คณะได้มีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน […]

แบบฟอร์มสรุปผลการลงนามทำความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรมกองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรอกรายละเอียดแผนการลงนามความร่วมมือที่คณะได้มีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน […]

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET  ประจำปี 2562 […]

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme 2019

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement […]

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศสไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุ […]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Annual International Training Course: ATIC 2019

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กรมความร่วมมือต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562 (Annual International Training […]

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2562

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ […]