ประชาสัมพันธ์ทุนโคลัมโบ

สำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี โดยจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ DIFA TES, TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้จะต้องเทียบกับเกณฑ์วัดระดับของ Common European Framework of Reference อย่างน้อยระดับ B1

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมความร่วมมือต่างประเทศ tica.thaigov.net

ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว โดยผู้ขอรับสมัครทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที 3 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
4. มีบุคลิกภาพดี อารมณ์แจ่มใส
5. เอื้อมมือแตะได้ถึงระดับ 212 เซนติเมตร
6. ไม่มีรอบแผลและรอยสัก
7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th

ประชาสัมพันธ์ทุน Music Grant ประเทศออสเตรีย

รัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุน Music Grant ภายใต้ทุน Grant – Asia – Uninet ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาหรืออบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศออสเตรีย โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://inter.mua.go.th/2018/01/music-grant-2018

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษ RMUTP English Camp 2018

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ RMUTP English Camp สำหรับน้องๆ มทร.พระนคร ในวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Botany Beach Resort Pattaya และมหาวิทยาลัยฯ โดยวิทยากรมากประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจนจบจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 20 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ใบสมัครออนไลน์ด้านล่าง ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลจะต้องเป็นความจริง เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองด้านล่าง แล้วให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำมาส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น

สำหรับกำหนดการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์กำหนดการด้านล่าง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ พี่เอ็ม 086-946-4240 หรือพี่นิกส์ 085-114-0741

>>ใบสมัคร<<
>>ใบขออนุญาตผู้ปกครอง<<
>>กำหนดการ<<

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ ASEM Work Placement Programme

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครง ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างเอเชียและยุโรป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการประเทศเยอรมนี และประเทศเบลเยี่ยม

คุณสมบัติของนักศึกษามีดังต่อไปนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2
2. มีสัญชาติไทย
3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในระดับปริญญาโท
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร)
5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
6. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้ิกำหนดของโครงการ

ระเวลาในการฝึกงานคือ 2 – 6 เดือน กำหนดเดินทางเดือน สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะมีทุนค่าใช้จ่ายให้คนละ 60,000 บาท จำนวน 16 ทุน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<>>ใบสมัคร<<

Announcement: Selected Candidates for ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018

RMUTP is extremely delighted to announce the selected candidates for ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018. The names of the six finalists and two alternates are listed below:

Finalists:
1. Miss Montita Ounpuk
2. Miss Kanyawee Panya-Ek
3. Miss Amolnat Niyomkodchakorn
4. Miss Lisa Kamolkornpannatat
5. Miss Nutthariya Sosritha
6. Mr. Nuttapat Tumtaweetanun

Alternates:
1. Mr. Nasrulloh Sumalee
2. Miss Paticha Onyie

For those selected candidates, the Office of the Permanent Secretary will send the confirmation letter and updated information regarding orientation very soon. If you have any questions, please contact Miss Phatchara Amphawanon, International Relations Officer, at 02-283-4805.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 ดังต่อไปนี้

1. Mr. Wuttichai Boontiang, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
2. Miss Lisa Kamolkornpannatat, Chulalongkorn University
3. Miss Montita Ounpuk, Rajamangala University of Technology Lanna
4. Miss Suttida Joemjaidee, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
5. Miss Kanyawee Panya-Ek, Kasetsart University
6. Miss Amolnat Niyomkodchakorn, Silpakorn University
7. Mr. Nasrulloh Sumalee, Prince of Songkla University
8. Miss Paticha Onyie, Mae Fah Luang University
9. Miss Phatcharakamolwan Limthanaphorn, Chiang Mai University
10. Miss Tanyalack Kaeopeela, Sakon Nakhon Rajabhat University
11. Miss Nutthariya Sosritha, Chiang Mai University
12. Miss Krittiya Intisaen, Sakon Nakhon Rajabhat University
13. Mr. Nuttapat Tumtaweetanun, Bangkok University

กองวิเทศสัมพันธ์จะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. สำหรับการสัมภาษณ์สด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 และเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สำหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล โทร 0869464240

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Canada ASEAN Scholarships and Educational for Development Program

Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดาเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและวิจัยให้แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน เข้าศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ทั้งนี้ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององศ์กรสหประชาชาติ โดย Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุน

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >>ลิงค์รายละเอียด<< หรือติดต่อคุณนิจวรรณ ศรีวิบูลย์ สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องแจ้งความประสงค์ไปที่สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่สถาบันต้นสังกัดมีความร่วมมือ เพื่อดำเนินการสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประเทศฮังการี

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2017 – 2018 สำหรับนักเรียนไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561

รัฐบาลฮังการีได้เสนอทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร Non-degree ดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 11 สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 23 สาขา
2. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 53 สาขา
3. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนประเภท non-degree หลักสูตร Preparatory Course in Hungarian Language (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่ต้องการจะสมัครรับทุนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาฮังการี)

รายชื่อหลักสูตรสามารถศึกษาได้ตามไฟล์แบบด้านล่าง

>>>ไฟล์แนบ1<<< >>>ไฟล์แนบ2<<<

ประชาสัมพันธ์ทุนการอบรมรัฐบาลอินเดีย

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในประเทศอินเดีย จักฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปี 2561 ณ ประเทศอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไปกลับระหว่าประเทศ ผู้รับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี พร้อมกับมีความสามารถภาษาอังกฤษที่ดี โดยจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES หรือ TOEFL IELTS ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 สำหรับทุนฝึกอบ และอย่างน้อยระดับ B2 สำหรับทุนศึกษาระดับอนุปริญญา ผลสอยจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

สำหรับรายละเอียดหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ท่านสามารถดูรายละเอียด วันรับสมัครและระยะเวลาการอบรม ได้ตามลิงค์รายละเอียดด้านข้าง >>รายละเอียด<<

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อรับสมัครทุนในหลักสูตรที่ท่านสนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น พร้อมกับทำใบสมัครออนไลน์โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ที่ www.itecgoi.in แล้วเลือกหัวข้อ CP Secretariat ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-203-5000 ต่อ 43102