ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

📣 Update on Thailand’s Entry Procedures from 1 April 2021 onwards

📣 มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
Update on Thailand’s Entry Procedures from 1 April 2021 onwards

Link to Thailand’s Certificate of Entry (COE) Registration System (for air travel) Website
>>>  https://coethailand.mfa.go.th/ <<<