ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

BIMTECH ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มทร.พระนคร เพื่อร่วมมือด้านการศึกษา

สถาบันเบอร์ล่าแห่งเทคโนโลยีการจัดการ หรือ BIMTECH อินเดีย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาร่วมกัน

BIMTECH ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Greater Noida ในพื้นที่เมืองหลวงกรุงเดลลี เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำในด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ของอินเดีย  สถาบันนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1988 ภายใต้การสนับสนุนของเครือบริษัท B.K. Birla Group และเครือบริษัท Aditya Birla Group นอกจากนั้น BIMTECH ยังเป็นสถาบันธุรกิจของอินเดียแห่งแรกที่ได้รับ BSIS Label (Business School Impact System) รับรองโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการจัดการแห่งยุโรป (EFMD: European Foundation for Management Development) กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นองค์กรประเมินคุณภาพสถาบันบริหารธุรกิจนานาชาติชั้นนำอีกด้วย

ในระหว่างการพบปะกันซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ นาย R.D. Khimesra ที่ปรึกษาอาวุโสกิตติมศักดิ์ประจำเอเชียอาคเนย์ของสถาบัน BIMTECH ได้ส่งมอบเอกสารบันทึกความเข้าใจให้แก่ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร โดยก่อนหน้านี้ นาย Khimesra ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตของ BIMTECH เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้หารือกับคณาจารย์ของ สถาบัน BIMTECH เกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวนี้

Dr. Harivansh Chaturvedi ผู้อำนวยการสถาบัน BIMTECH ได้แถลงว่าการเป็นหุ้นส่วนในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ทั้งสองสถาบันสามารถพัฒนาการดำเนินการด้านการศึกษา วิจัย วัฒนธรรม และการฝึกอบรมในหลายๆ ด้านที่มีความสนใจร่วมกันได้ เขายังเชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้ BIMTECH และ มทร. พระนคร ยกสถานะขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์อีกด้วย

(ที่มา: กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย)