ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นิตยสาร Higher Education in South East Asia and Beyond (HESB) ฉบับที่ 5

ประชาสัมพันธ์นิตยสาร Higher Education in South East Asia and Beyond (HESB) ฉบับที่ 5 จัดพิมพ์โดยองศ์กรการกุศล The Head Foundation ประเทศสิงคโปร์  ทั้งนี้นิตยสารดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดนิตยสารดังกล่าวได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

HESB Vol.5