ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright ประจำปี 2563

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาต่างๆ (ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก) ระยะเวลาทุนไม่เกิน 2 ปี

ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ www.fulbrightthai.org และส่งใบสมัครและเอกสารไปยังมูลนิธิ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศุภวารี ภัทราวณิชญ์ที่ 02-285-0581-2 ต่อ 106