ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET  ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัย ฯ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท

  1. Post-Doc Frants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน
  2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
  3. Sandwich Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
  4. Musuc-Grants (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grants.at หรือ asea-uninet.org/scholarship-grants/ernst-mach-grant-emg ทั้งนี้จะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ www.scholarships.at