คู่มือปฏิบัติงานวีซ่าเพื่อการศึกษา

Hand book International Affairs Division
Non-Immigration Visa ED

สามารถดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานวีซ่าเพื่อการศึกษาได้ตามลิงค์ด้านบน

 

ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี