ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme 2019

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระหว่างเอเชียและยุโรป

ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand/