ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศสไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุ 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์ให้มีการเสนอชื่อครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษจำนวน 1 คน และนักเรียน/นักศึกษาอายุ 20-21 ปี จำนวน 1 คน  เื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหาร สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ<<<