ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

มช.มอบทุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ iCOMOS 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS): One World, One Medicine, One Science: the way forward the better health” ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้งานประชุมวิชาการนานาชาติประกอบไปด้วยเนื้อหา 6 หัวข้อ ได้แก่

  1. Infectious Diseases: World without Borders
  2. Contribution to Building Sustainable Surveillance Systems
  3. The Public Health Impact of Antimicrobial Resistance and Food Safety
  4. Environmental and Climate Change
  5. Global One Health Initiative
  6. Infectious and Communicable Diseases Following Natural Disater

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบทุนค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยื่นบทคัดย่อและได้รับการพิจารณาตอบรับ จำนวน 40 ทุน ผู้ที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์การขอรับทุนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ http://icomos2019.cmu.ac.th ทั้งนี้มีกำหนดการเปิดรับบดคัดย่อในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561