ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2018-2019 ณ ประเทศอินเดีย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้รับสมัครทุน และขั้นตอนการสมัครได้ที่ tica.thaigov.net