บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์

Untitled-1ดร. กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
Dr. Gumporn Supasettaysa
Director of International Affairs Division
โทรศัพท์: 02-665-3777
เบอร์ภายใน: 6996
Email: gumporn.s@rmutp.ac.th
Tanongนายทนงค์ โพธิ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (งานโครงการพิเศษนานาชาติ)
โทรศัพท์: 02-665-3777
เบอร์ภายใน: 6073
Email: tanong.p@rmutp.ac.th
DSC_0592นางสาวชุติมา สุดจรรยา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (งานโครงการพิเศษนานาชาติ)
โทรศัพท์: 02-665-3777
เบอร์ภายใน: 8157
Email: chutima.su@rmutp.ac.th
Untitled-1นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ)
โทรศัพท์: 02-665-3777
เบอร์ภายใน: 6600
Email: jutarat.ch@rmutp.ac.th
DSC_0604นางสาวปวีณา ปั้นผึ้ง
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ)
โทรศัพท์: 02-665-3777
เบอร์ภายใน: 8193
Email: paweena.p@rmutp.ac.th
DSC_0604นางสาวชนิษฐา จริตงาม
นักวิเทศสัมพันธ์ (งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ)
โทรศัพท์: 02-665-3777
เบอร์ภายใน: 6601
Email: chanittha.j@rmutp.ac.th
DSC_0604นางสาวจิตติมา พันธ์แตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-665-3777
เบอร์ภายใน: 6603
Email: jittima.pu@rmutp.ac.th