บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์

suwannaดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
Tanongนายทนงค์ โพธิ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
DSC_0592นางสาวชุติมา สุดจรรยา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Untitled-1นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
DSC_7997-199x300นายอรรถพล ก้องพิสุทธิ์กุล
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
DSC_0604Mr. Gary Gray
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
DSC_0604นางสาวศรัณญา สุดสนอง
นักวิเทศสัมพันธ์
DSC_0604นางสาวจิตติมา พันธ์แตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
DSC_0604นางสาวปวีณา ปั้นผึ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป