บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์

suwannaผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์
Asst. Prof. Watchara Phothisorn
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-665-3755
Email: watchara.p@rmutp.ac.th
Tanongนายทนงค์ โพธิ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-665-3757
Email: tanong.p@rmutp.ac.th
DSC_0592นางสาวชุติมา สุดจรรยา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-665-3757
Email: chutima.su@rmutp.ac.th
Untitled-1นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-665-3756
Email: jutarat.ch@rmutp.ac.th
DSC_7997-199x300นายอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 02-665-3756
Email: atthaphon.k@rmutp.ac.th
DSC_0604Mr. Gary Gray
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
โทรศัพท์: 02-665-3756
Email: gary.g@rmutp.ac.th
DSC_0604นางสาวจิตติมา พันธ์แตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-665-3757
Email: jittima.p@rmutp.ac.th
DSC_0604นางสาวปวีณา ปั้นผึ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 02-665-3757
Email: paweena.p@rmutp.ac.th