BIMTECH ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มทร.พระนคร เพื่อร่วมมือด้านการศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สถาบันเบอร์ล่าแห่งเทคโนโลยีการจัดการ หรือ BIMTECH อินเดีย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET  ประจำปี 2562 […]

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme 2019

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement […]