ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดียประจำปี 2018 – 2019

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของรัฐบาลไทย ภายใต้โปรแกรม ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan ทั้งนี้มีหลักสูตรให้เข้าร่วมจำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.itecgoi.in/index.php และสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติได้ที่ >>>หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ<<