ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน MEXT รัฐบาลญี่ปุ่น

กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology หรือ MEXT) มอบทุนการศึกษา 2 ประเภทให้แก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่

1. ทุนศึกษาวิจัย (Research Students)
2. ทุนระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html