ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT)

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Monbukagakusho (MEXT) ประจำปี 2019 แก่นักเรียนนักศึกษาไทย โดยมีทุนจำนวน 4 จำนวนได้แก่ ทุนนักศึกษาวิจัยเพิื่อศึกษาต่อปริญญาโท-เอก 32 ทุน ทุนนักศึกษาปริญญาตรี 4 ทุน ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 4 ทุน และทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ 9 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่เกิดในวันที่หรือหลังจากวันที่ 2 เมษายน 1984
3. มีความเต็มใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
4. จะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าไม่มีความเจ็บป่วยทั้งทางร่างการและจิตใจ
5. สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาปริญญาโทและเอกจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นต้องการ

ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าครองชีพ ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับผู้ต้องการสมัครทุนนักศึกษาวิจัยเพิื่อศึกษาต่อปริญญาโท-เอก สามรถสมัครได้ทางสถานทูตญี่ปุ่นประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครตามตามลิงค์ด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร