ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาตุรกี Turkish Language Program for Public Officials and Academicians

Presidency for Turks Abroad and Related Communities ปีะเทศตุรกี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ Turkish Language Program for Public Officials and Academicians ทั้งนี้โครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการจะต้องมีอายุทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผูัสมัครที่เป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิทยาศาสตร์ และจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก หากเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศตุรกีในสาขาสังคมศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 2,000 ลีราตุรกี และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari/burs-programlari