ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO-Sweden

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2018 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้เป็นทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกาารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asemduo.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admin2@asemduo.org