ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นักศึกษาไทยหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน โดยทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th ในหัวข้อ Announcement THAI พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.csc.edu.cn/laihua ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561