ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels 2018

ASEM-DUO Fellowship Program แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels 2018 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยมีกำหนดรับสมัครทุนระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant และ http://www.asemduo.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติทได้ที่ florence.maersten@ares-ac.be