ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum”

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum” ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่อภาวะต่อความเป็นผู้นำ

ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum