ประชาสัมพันธ์งาน Japan Job Fair 2017

หอการค้าไทย-ญี่ปุ่นจัดงาน Japan Job Fair 2017 ในวันที่ 1-3 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบปะพูดคุย และสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ในทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการ

MOU_7428

MOU_7428