ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจำปี 2561 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อไปศึกษาและฝึกอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และนักวิชาการที่จะก้าวไปเป็นผู้นำองศ์กรในอนาคต ทั้งนี้ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ได้รับปริญญา Non-Degree

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 30-50 ปี สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 มีอายุ 30-50 ปี และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบในระบบอินเตอร์เน็ต หรือมีผลคะแนนระบบ IELTS อย่างน้อย 6.0 และดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ >>>fulbright<<< หน้าแรกภายใต้หัวข้อ Now Open ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ไฟล์แนบ