ประชาสัมพันธ์ทุน Fullbright Foreign Language

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเดินทางไปสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน

ทั้งนี้ผู้สมัครทุนจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 21-35 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560) สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีผลคะแนน TOEFL (IBT) อย่างน้อย 79 หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ของ >>>fulbright<<< ภายในหัวข้อ Now Open ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

ไฟล์แนบ