ประชาสัมพันธ์การประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference

Singapore Polytechnic จัดการประชุม S Rajaratnam Endowment Youth Model Asean Conference 2017 (SRE-YMAC) ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2560 ประเทศสิงคโปร์ โดยการประชุม SRE-YMAC จะเปิดให้แก่เยาวชนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

การประชุม SRE-YMAC เป็นการจำลองการประชุม ASEAN-Summit ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้สวมบทบาทเป็นตัวแทนประเทศอาเซียน (ASEAN Delegates) ร่วมปราศัยเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างการประชุม 4 วันแรก และปิดการประชุมในวันสุดท้ายด้วยการนำเสนอการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชน

ทั้งนี้ทางองศ์กร S Rajaratnam Endowment จะช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
2. ค่าที่พัก 4 คืน (1 -4 ตุลาคม 2560)
3. การเดินทางระหว่างสนามบิน-โรงแรมและช่วงที่ทำกิจกรรม
4. ค่าอาหารทั้งสามมื้อในแต่ละวัน

สำหรับมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร จะส่งตัวแทนนักศึกษาทั้งหมด 2 คนเข้าร่วมการประชุม SRE-YMAC ทั้งนี้นักศึกษาที่มีความสนใจ สามารถรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

>>>ไฟล์แนบ<<<>>>ใบสมัคร<<<