ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office:JPO) และ The Overseas Human Resource and Industry Development Association (HIDA) จัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ทางสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าในการฝึกอบรม และกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้จัดลำดับผู้สมัคร เพื่อให้คณะกรรมการของ HIDA และ JPO พิจารณาต่อไป

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถดูได้ที่ >>>ไฟล์แนบ<<< และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th