รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

scan0001

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่