มทร. พระนครลงนามกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

รศ. สุภัทรา โกศัยกานนท์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Luanghwa University of Science and Technology จากไต้หวันเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ เกษม เขษมพุฒเรืองศรี ตัวแทนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดร. คณาวุฒิ อินทร์แก้วตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยอาจารย์จากคณะต่างๆให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

โดย มทร. พระนคร และ Luanghwa University of Science and Technology ได้ลงนามความร่วมมือทใน MOU และข้อตกลงการจัดหลักสูตร 2+2 ร่วมกัน

ข่าวโดย: กองวิเทศสัมพันธ์
ภาพข่าวโดย: กองสื่อสารองค์กร

mou_7428

mou_871

mou_6664

mou_4024

mou_3447

mou_3941

mou_7491

mou_528

mou_6438

mou_6734

mou_8620