ราชมงคลพระนคร จัดงานเสวนาทางวิชาการ

ราชมงคลพระนคร จัดงานเสวนาทางวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ Do worker layoffs influence coporate investment: New global evidence บรรยายโดย Prof. Dr. Paresh Narayan จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต่างปรับลดอัตรากำลังคน เช่นบริษัทโตโยต้ามอร์เตอร์ งานเสวนาครั้งนี้จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์

ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →