กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมสรุปงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ เตรียมงานปีงบประมาณใหม่

Posted Posted in ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมสรุปงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ เตรียมงานปีงบประมาณใหม่