ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร จัดงานเสวนาทางวิชาการ

ราชมงคลพระนคร จัดงานเสวนาทางวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงานเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ Do worker layoffs influence coporate investment: New global evidence บรรยายโดย Prof. Dr. Paresh Narayan จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต่างปรับลดอัตรากำลังคน เช่นบริษัทโตโยต้ามอร์เตอร์ งานเสวนาครั้งนี้จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์

ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
dsc_6766

dsc_6779

dsc_6785

dsc_6808

dsc_6828

dsc_6848

dsc_6869

dsc_6880

dsc_6886

dsc_6894