ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมสรุปงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ เตรียมงานปีงบประมาณใหม่

กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมสรุปงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ เตรียมงานปีงบประมาณใหม่

กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมกองสรุปงานประจำปีงบประมาณ 2559 และหารือเตรียมงานสำหรับปีงบประมาณ 2560
โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมารวมถึงหารือถึงผลสำเร็จและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อมาปรับใช้ในการทำงานในปีงบประมาณใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

S__24059907

S__24059909

S__24059911