ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

RMUTP Newsletter

ครั้งแรกในรูปแบบสื่อดิจิตัล บอกลารูปแบบเดิมๆของการอ่าน Newsletter ในรูปแบบหนังสือ
สามารถดาวน์โหลด RMUTP Newsletter ฉบับปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่ลิงค์ด้านล่าง:

RMUTP Newsletter Vol.14
20160516133658

RMUTP Newsletter Vol.15
20160516134604

RMUTP Newsletter Vol.16
20160516134639