ข่าวสารกองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยโลกไอที

วันที่ 1 เมษายน 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนครเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นในการขยายช่องทางในการทำงานนอกจากโปรแกรม Line, Facebook, Email และอื่นๆ ล่าสุดนี้ทางกองวิเทศสัมพันธ์นำโดย ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เริ่มใช้โปรแกรม Skype ติดต่อกับ Mr. Warren J. Ducas อาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะทดลองขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ไม่จำกัดเพียงในประเทศแต่ยังสามารถติดต่อบุคคลจากต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งผลจากการใช้ Skype นั้นผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งความคมชัดจากภาพและเสียงไม่ติดขัด สามารถสื่อสารกันได้อย่างดีเยี่ยม
การใช้โปรแกรมนี้ในการติดต่อสื่อสารเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตที่โลกแห่งเทคโนโลยีก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง ทางกองวิเทศสัมพันธ์จะใช้โปรแกรมและ Social Media ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน, การเรียนหนังสือ, การสื่อสารและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายเพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป

S__8421379

S__16343043

S__16343044