มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Korea Radio Promotion Association และบริษัท Treasure Hunter จากเกาหลีใต้

มทร. พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Korea Radio Promotion Association (RAPA) และ บริษัท Treasure Hunter จากเกาหลีใต้

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yong- Woo Chung, ผู้อำนวยการหน่วยงาน Korea Radio Promotion Association และ Mr. Jaeyong Song ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Treasure Hunter เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Korea Radio Promotion Association(RAPA) และ บริษัท Treasure Hunter เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกิจการด้านสื่อและการกระจายเสียง รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากคณะและหน่วยงานใดมีความสนใจจะทำกิจกรรมร่วมกับ Korea Radio Promotion Association (RAPA) หรือบริษัท Treasure Hunter สามารถติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนครได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 282 0014 หริอทาง facebook : www.facebook.com/interaffairs

S__15032365

S__15032367

S__15032366

S__15032369

S__15032368

S__15032370

S__15032371